Callsign Channel RF Channel Network Community Band
KBLR 39 40 TELEMUNDO PARADISE, NV UHF
KDEN-TV 25 29 TELEMUNDO LONGMONT, CO UHF
KEYU 31 31 TELEMUNDO BORGER, TX UHF
KGMC 43 11 TELEMUNDO MERCED, CA High V
KHRR 40 16 TELEMUNDO TUCSON, AZ UHF
KSTS 48 19 TELEMUNDO SAN JOSE, CA UHF
KTAS 33 34 TELEMUNDO SAN LUIS OBISPO, CA UHF
KTAZ 39 29 TELEMUNDO PHOENIX, AZ UHF
KTDO 48 26 TELEMUNDO LAS CRUCES, NM UHF
KTEL-TV 25 25 TELEMUNDO CARLSBAD, NM UHF
KTLM 40 14 TELEMUNDO RIO GRANDE CITY, TX UHF
KTMD 47 22 TELEMUNDO GALVESTON, TX UHF
KTUZ-TV 30 29 TELEMUNDO SHAWNEE, OK UHF
KVDA 60 15 TELEMUNDO SAN ANTONIO, TX UHF
KVEA 52 25 TELEMUNDO CORONA, CA UHF
KXTX-TV 39 36 TELEMUNDO DALLAS, TX UHF
WNEU 60 29 TELEMUNDO MERRIMACK, NH UHF
WNJU 47 35 TELEMUNDO LINDEN, NJ UHF
WOLE-DT 12 12 TELEMUNDO AGUADILLA, PR High V
WSCV 51 30 TELEMUNDO FORT LAUDERDALE, FL UHF
WSNS-TV 44 29 TELEMUNDO CHICAGO, IL UHF
WWSI 62 34 TELEMUNDO MOUNT LAUREL, NJ UHF